ÀLỌ́ ONÍTÀN: ÀLỌ́ ÌJÀPÁ, YÁNNÍBO ÌYÀWÓ RẸ̀ ÀTI BABALÁWO ( Ìjàpá, the wife Yánníbo and Herbalist)

Apàlọ́: Ààlo o

Agbálọ̀ọ́: ààlọ̀

Apàlọ́: Àlọ́ ni dá lórí Ìjàpà, Yánníbo ati babálawo.

Ọ̣kọ àti Ìyàwó ni Ìjápá ati Yánníbo

Wọn kò rí ọmọ bí.

Ìjàpá wá lọ sí ọ̀dọ́ babaláwo fún ọ̀nà àbáyọ.

Babaláwo ṣe àṣèjẹ, ó si gbé e fún ìjàpá pé kò rí í pé Yánnibo jẹ ẹ́ tán.

Babaláwo kilọ̀ fún Ìjápá pé kò gbódọ̀ jẹ́ nínú ọbẹ́ àṣèjẹ náà.

Ṣùgbọ́n nigbà tí ìjàpá dé ojú ọ̀nà, ó kó gbogbo ọbẹ̀ àsèjẹ náa jẹ.

Láì pẹ́, ikùn ìjàpá bẹ̀rẹ̀ ṣí ní yọ bí í tí olóyún.

Ijàpá bá ń kọrin láti bẹ babaláwo báyìí;

Apálọ́:          babaláwo mo wá bẹ̀bẹ̀

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          babaláwo mo wá bẹ̀bẹ̀

Agbálọ̀ọ́:      Alugbinrin

Apálọ́:          Ó ni n má mà fọwọ́ bọnu

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          O ni n má mà fẹsẹ̀ bọnu

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          Gbòǹgbò ló yọ ọ̀ mí gẹ̀rẹ̀

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          Mo tọwọ́ bọbẹ̀, mo fi bọnu

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          Mo bojú wokùn ó rí gbẹndu

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Apálọ́:          babaláwo mo wá bẹ̀bẹ̀

Agbálọ̀ọ́:       Alugbinrin

Babaláwo sọ́ fún ìjàpá pé kò sí àtúnṣe mọ́, báyìí ni ìjàpá wú títí ó fi bẹ.

 

IṢẸ́ ṢIṢE

Sọ àwọn ẹ̀kọ́ tí àlọ́ “ÌJÀPÁ, YÁNNÍBO ÀTI BABALÁWO kọ́ ẹ.

(write lessons you learnt from folktales of tortoise, his wife and the herbalist)

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on Android [DOWNLOAD]

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on iPhone [DOWNLOAD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!