ÌPOLÓWÓ ỌJÀ ( advertisement)

Gbogbo ọjà tí àwọn Yorùbá ń tà ni wọ́n ní ìpólowó fún, diẹ̀ laŕa wọn nìwọ̀nyí;

Ọjà Ip̀olówó
Àgbàdo Láńgbé jiná o
Ègbo Yọ́rìí ègbo rè é
Ọ̀lẹlẹ̀ Olúkanyọ̀, ó lépo, ó níyọ̀, mọ́ín-mọ́ín
Ìṣáná Epo, ọ̀ọ̀lè. ròdò, Ẹ ra ìṣáná, ẹ má tọrọ lò
Epo pupa Ẹ repo ẹ sẹbẹ̀
Àkàrá Làròdó rè é o, ẹ kengbe àkàá
Iṣu Ó tú sépo múyẹ́, ọkọ mi ló ń gbìn in èmi ni mò ń tà á
Àmàlà Àmàlà rè é, ẹran rè é
Èkuru Ìbóǹbó èkuru rè é
Awùsá Ó gbó keke bí obì, ó dùn bí oyin

 

IṢẸ́ ṢIṢE

Àwọn ọjà won ni à ń polówó báyìí?

  1. Láńgbé jiná o
  2. Olúkanyọ̀, ó lépo, ó níyọ̀, mọ́ín mọ́ín epo
  3. Ẹ repo ẹ ṣebẹ̀
  4. O tú sépo múyé, ọkọ mi ḷó ń gbìn ín èmi ni mó ń tà á.
Get more class notes, videos, homework help, exam practice on Android [DOWNLOAD]

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on iPhone [DOWNLOAD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!