ÀLỌ́ ÀPAMỌ́ ( Folk tale)

Àlọ́ àpamọ̀ ni irúfẹ́ àlọ́ tó jẹmọ́ ibéèrè àti ìdáhùn, àlọ́ yìí kìí ní orín nínu rárá, ó máa ń fúnmi ní ànfàání látí ronú jínlẹ̀. Ẹni tí ó ń pa ạ̀lọ́ ni apàlọ́, nígbà tí àwọn ti à ń pa àlọ́ fún jẹ́ ajálọ̀ọ́

Àpẹẹrẹ  Àlọ́ àpamọ̀ nìwọ̀nyí:

Apàlọ̀ọ́: Ààlọ́ o

Ajálọ̀ọ́: Ààlọ́

Apàlọ̀ọ́: Òkun ń hó ye, ọ̀sà ń hó ye, ọmọburúkú torí bọ̀ ọ́.

Ajálọ̀ọ́: ọmọrogùn (orógùn)

Apàlọ̀ọ́: Ọ̀pá tín- ín- rín kanlẹ̀ ó kànrun

Ajaloo: Òjò

Apàlọ̀ọ́: Ki ló bọ́ sómi tí kò ró tómú?

Ajálọ̀ọ́: Abẹ́rẹ́ (okinni)

Apàlọ̀ọ́: Kí ló ń kan ọba níkòó?

Ajálọ̀ọ́: Abẹ

Apàlọ̀ọ́: Ewéko abẹ́ ìrókò ajóni má fara hanni

Ajálọ̀ọ́: Wèrèpè

Apàlọ̀ọ́: Gbogbo ilé sùn lámọrín kò sùn

Ajálọ̀ọ́:  Imú

Apàlọ̀ọ́: Ki ló kọjá lójúdé ọba tí kò kí ọba?

Ajálọ̀ọ́: Àgbàrá òjò

Apàlọ̀ọ́: Mo dúrọ́ ọwọ mi kó to, mo bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ mi jù ú lọ

Ajálọ̀ọ́: Ọrúnkún

Apàlọ̀ọ́: Aṣọ baba mi kan láéláé, aṣọ baba kan làèlàè, etí ni ti ń gbó kìí gbó láàrin

Ajálọ̀ọ́: Odò

 

IṢẸ́ ṢÍṢE

Já àlọ́ wọ̀nyi: (complete the following folktales)

  1. Ọ̀pá tín-ín-rín kanlẹ̀ ò kànrun (Iná, Òjò)
  2. Kí ló bọ́ sómi tí kò ró tómú? (Abẹ́rẹ́, iṣó)
  3. Kí ló ń kan ọba níkòó? ( Àdá, Abẹ)
  4. Ewéko abẹ́ ìrókò ajóni má fara hanmi (Wèrèpè, ewé)
  5. Gbogbo ilé sùn lámọrín kò sùn (Imú, olé)
Get more class notes, videos, homework help, exam practice on Android [DOWNLOAD]

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on iPhone [DOWNLOAD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!