PÍPE ÌRÓ ÈDÈ: ÌRÒ F́AWẸ̀LÌ ÀÌRÁNMÚPÈ (pronouncing oral vowel sounds

Ìró fáwẹ̀lì àìránmúpè méje ni a ní ninú èdè Yorùbá, bí á ba fi ojú àmi ohùn òkè (mí) mò wọ́n. Bí a bá tún wò wọ́n ní ìbámu pẹ̀lu àmi ohùn ààrin (re) àti àmí ohùn ìsàlẹ́ (do), a ó tún ní méje- méje mìíràn.

Lápopọ̀ a ó ni ìró fáwẹ̀lì àìrànmúpe mọ́kànlélógún. Àwọn náà nìwọ́nyí.

Ohùn  ìsàlẹ̀ (low- tone) Ohùn Ààrin (mid- tone) Ohùn òkè (high-tone)
a
e
Ẹ̀ ẹ́
i
o
ọ̀ ọ́
u u u

 

 

IṢẸ́ ṢÍṢE

Pe àwọn ìrò fáwẹ̀lì àìránmúpè wọ̀nyí jáde lẹ́nu kí o sì tún wọn kọ sílẹ̀: ( pronounce the following oral vowel sound and re-write them)

Ohùn  ìsàlẹ̀ (low- tone) Ohùn Ààrin (mid- tone) Ohùn òkè (high-tone)
a
     
e
     
ẹ̀ Ẹ́
     
i
     
o
     
ọ̀ Ọ́
     
u u U
     

 

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on Android [DOWNLOAD]

Get more class notes, videos, homework help, exam practice on iPhone [DOWNLOAD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!