ORIN ÌRẸMỌLẸ́KÚN (Lullaby)

Orin ìrẹmọlẹ́kún ni àwọn orin tị́ a maá ń kọ láti fa ọjú ọmọ ọwọ́ tó ń sunkún mọ́ra kí ó lè ba à dákẹ́ ẹkún tó ń sun. Ìyá ọmọ tàbí ẹnikẹ́ni tó bá gbé ọmọ yìí lọ̀wọ́ nígbà tí ó ń sunkún ló máa ń kọ orin ìrẹmọlẹ́kún.

Díẹ̀̀ lára àwọn orin ìrẹmọlẹkún náà nìwọ̀nyí:

  1. Taní ba mi lọmọ wí o?

Adedekún dekún o

Ìyá rẹ̀ ló ba wí o

Adedekún dekún o.

 

  1. Ta ló nà án o?

Ẹyẹ ni o

Sọ̀kò bá o

Kó sálọ

  1. Ìjó ọmọ́ mò n jó

Ìjó ọmọ mò n jó o

Kò síjó ẹ

Ko síjò ẹlẹ́yà lẹ́sẹ̀ mi

Ìjó ọmo ̣mò n jo ó

 

 

IṢẸ́ ṢÍṢE

Kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ orin ìrẹmolẹ́kún fún olùkọ́ wọn (sing a lullaby for your teacher).

 

 

For more class notes, homework help, exam practice, download our App HERE

Join ClassNotes.ng Telegram Community for exclusive content and support HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!