ORIN KÉÉEKÈÈKÉ FÚN ÍDÁRAYÁ ( songs for games)

Oríṣìíriṣìí ni orin tí awọn Yorùba màa ǹ kọ bí wọ́n bá ń ṣe eré ìdárayá. Díẹ̀ lára áwọn orin náà nìwọ̀nyí:

Eyẹ mẹ́ta tolongo wáyé

Lile: Ẹyẹ mẹ́ta tolongo wáyé

Ègbè: tolongo

Líĺé: Ọ̀kan dúdú aró

Ègbe: Tolongo

Lílé: Ọ̀kan rẹ̀rẹ̀ osùn

Ègbè: Tolongo

Lílé: Ṣó ṣò sọ́ firùbalẹ̀

Ègbè: Ṣóò

 

Ẹkùn mẹ́ran

Lílé: Ẹkùn mẹ́ran

Ègbè: mẹ́ẹ̀

Lílé: Ó torí bọgbó

Ègbè: Mẹ́ẹ̀

Lílé: Ó tọrùn bọgbà

Ègbè: mẹ́ẹ̀

Lílé: Ó fẹ́ mu

Ègbè: Mẹ́ẹ̀

Lílé: Kò mà lé mu

Ègbè: Mẹ́ẹ̀

Lílé: Ojú ẹkùn ń pọ́n

Ègbè: Ìrù ẹkùn ń le

 

IṢẸ́ ṢÍṢE

Kí àwón akẹ́kọ̀ọ́ kọ orin eré ìdárayá kan fún olùkọ́ ( SING A GAME SONG FOR YOUR TEACHER)

Your Opinion Matters! Quickly tell us how to improve your Learning Experience HERE

Pass WAEC, JAMB, NECO, BECE In One Sitting CLICK HERE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!