ORÍṢÌÍRÍṢÌÍ ẸRANKO IGBÓ (Wild animals)

Kìnìún( lion)
Àmọtẹ́kùn (leopard
Ẹkùn (tiger)
Àgùnfọn (giraffe)
Ọ̀bọ (monkey)
Erin (elephant)
Ọ̀nì (crocodile)
Ìgalà (antelope)

ISE SISE

Dárúkọ orísìíríṣì́i ẹranko igbó marún ti o mo

Your Opinion Matters! Quickly tell us how to improve your Learning Experience HERE

Pass WAEC, JAMB, NECO, BECE In One Sitting CLICK HERE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!