ÒǸKÀ: OÓKAN DẸ́ ẸẸ́WÀÁ ( counting 1-10)

 

1     Oókan

 

2   Eéji

 

3    Ẹẹ́ta

 

4    Ẹẹ́rin

 

5    Aárùn -ún

 

6     Ẹẹ́fà

 

 

7   Eéje

 

8   Ẹẹ́jọ

 

9   Ẹẹ́sàn- án

 

10    Ẹẹ́wàá

   

 

IṢẸ́ ṢÍŚE

Tọ́ka sí orúkọ tó ń ṣe àfihàn fígọ̀ wọ̀nyi:(match the names with the right figures

5                                                                 Eéje

10                                                                Eéji

7                                                                 Ẹẹ́ta

2                                                                 Aárùn -ún

3                                                                 Ẹẹ́wàá

 

 

Your Opinion Matters! Quickly tell us how to improve your Learning Experience HERE

Pass WAEC, JAMB, NECO, BECE In One Sitting CLICK HERE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!